Industrihistoria

Förr och nu

J.A. Edenholms

J.A. Edenholms guldlistfabrik

Gustafs är en ort med en lång tradition av företagande och hantverk. Träindustrin har i närmare 120 år varit dominerande i Mora by, bl a med tillverkning av ramlist, speglar, kornischer och snickerier.
Avvecklingen av den sista stora ramlisttillverkningen i Guldlist AB satte igång ett antal projekt och aktiviteter i Gustafs. Idén att omvandla den historiska ramlistfabriken LUNDGRENS till mötesplats och industrimuseum aktualiserades.

För att ta vara på den skaparkraft och vilja som, alltid funnits i bygden bildades år 2000 en ideell förening – Lundgrens Vänförening- Föreningen äger fastigheten som har donerats av den tidigare ägaren och driver nu en omfattande verksamhet.
Hösten 2000 startades en varsam renovering och ombyggnad av den Lundgrenska fastigheten så att den ska behålla sin historiska och traditionella prägel.
På ett tidigt stadium har lokalerna, alltefter färdigställande, använts för kulturella aktiviteter som utställningar, föreläsningar, musikaftnar, studiecirklar, aktiviteter för barn, nätverks- och mötesträffar för företag.

Läs mer om ramlistindustrins historia i Gustafs här:
www.ramlistindustri.se

Lundgrens i framtiden

Slagmetall

Skillnader mellan slagmetall och äkta guld

Syftet är att skapa en levande mötesplats för det lokala näringslivet och befolkningen i Gustafs, med kulturmiljö som drivkraft i utvecklingsarbetet och inte minst en mötesplats för gamla och unga. Projektet skall vidare öka ortens attraktionskraft inom den småskaliga besöksnäringen och som etableringsort för företag och inte minst en mötesplats för gamla och unga.

Genom en målmedveten planering har styrelsen och föreningsmedlemmarna lyckats skapa en ny plats för människor att mötas på. Genom att föreningsverksamheten i stort sett försvinner i vår ort, där nykterhets- och frikyrkorörelsen varit stark, har Lundgrens verksamhet blivit ett nytt sätt att mötas över alla gränser, en opolitisk plats där alla kan mötas oavsett inriktning.
Sedan projektet startade och fram till juni 2003 har ca 12.000 frivilliga arbetstimmar lagts ned, dels i byggarbeten, men också i verksamheten, vilket lett till många nya kontakter människor emellan.