Lundgrens Bildarkiv

Lundgrens industrimuseum har ett stort antal historiska bilder i sitt arkiv

Historien


A.G. Falhkranz glasmästeri på Sturegaran 14 i Falun


William Nyléns nybyggda fabrik 1909 med personal


Fabriken J. A. Edenholms AB med personal

Människorna

Se mer


Arbetare hos J.A. Edenholms


Allan Jakobsson och Robert Andersson


Gustaf Lundgren i mitten med sina arbetare

Hantverket

Se mer


Träsnideri


Polerstål för bronsering


Ytbehandling