Fahlcrantz

A.G. Fahlcrantz förgylleri och glasmästeri på Sturegatan 14 i Falun.